Innehållsförteckning av gråvatten, externa miljökostnader och kostnadseffektiva åtgärder för minskad miljöpåverkan

Projektet syftar till att:

i) kartlägga kemikalieanvändning ombord på fartyg samt provta olika delflöden av gråvatten på fartyg som trafikerar Östersjön.
ii) analysera gråvattnet med avseende på kemikalier och näringsämnen.
iii) Med hjälp av livscykelanalys (LCA) och betalningsviljestudier bestämma vilka externa kostnader utsläppen av kemikalier och näringsämnen ger upphov till på grund av försämrad havsmiljö.
iv) ta fram installations-, investerings- och driftkostnader för olika reningstekniker för gråvatten
v) bedöma om krav på rening av gråvatten är en kostnadseffektiv åtgärd i jämförelse med krav på rening av andra utsläpp från sjöfart

Startdatum 2022-08-12
Slutdatum 2024-04-30

Sidansvarig Publicerad: lö 13 aug 2022.