Ingenjör 4.0 Uppskalning av modulariserad fortbildning för yrkesverksamma.

Projektet ska mobilisera svensk akademi, för att möjliggöra fortbildning av minst 1000 yrkesverksamma per år och innovativt, storskaligt, livslångt lärande i industrin. Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion2030 och 13 lärosäten inom Svenska Produktionsakademien skall gemensamt med industri, arbetsgivareorganisationer och fackförbund vidareutveckla och skala upp det modulariserat utbildningsutbudet -Ingenjör4.0 med fokus på industriell digitalisering för yrkesverksamma med ingenjörsbakgrund.

Samarbetande organisationer

 • Högskolan i Halmstad (Akademisk, Sweden)
 • Tekniska högskolan i Jönköping (Akademisk, Sweden)
 • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
 • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
 • Linnéuniversitetet (Akademisk, Sweden)
 • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
 • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
 • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-11-01
Slutdatum 2024-10-31

Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2022.