Industrialisering av hybridfordon

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 0001-01-01
För att accelerera utvecklingen av miljövänliga fordon, såsom hybridbilar, så har både inhemska och utländska bilproducenter gjort en kraftansträngning för att öka takten på processen att ta fram hybridbilar till konsumenterna. Det finns på sikt stora kommersiella möjligheter för bilproducenterna vid försäljning av hybridbilar, om företagen kan överbrygga hindren i försörjningskedjorna och om vissa tekniska hinder kan klaras av, såsom att öka kapaciteten i energikällorna. Globalt sett är en övergång till hybidbilar en klar trend och leveranser av hybridbilar kräver att företag samarbetar eftersom bilarna såväl kräver såväl standardkomponenter såsom speciella komponenter, vilket kräver produktinnovationer.

Intresset för hybridbilar har ökat genom att krav har rests för ökad bränsleeffektivitet och lägre emissioner. Projektet avser en vetenskaplig identifiering och analys av komponenter och system som är kritiska för konkurrenskraften vid produktion framtidens hybridfordon, med fokus på leverantörsstrukturer och kostnadsanalys. Projektets mål är att stärka den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft vid introduktion av kommande marknad för hybridelektriska fordon.
Lunds tekniska högskola:   Mats Andersson och Pontus Fyhr

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.