Industrialisering av CFD-metoder för förbättrad prediktering av komplexa flygtekniska strömningsfall (CIAO)

Syfte och mål:
Syfte är att industrialisera och anpassa turbulensmodelleringstekniken hybrid RANS-LES för flygtekniska tillämpningar och uppnå förbättrad noggrannhet i flödessimuleringar av komplexa instationära strömningsfall för att möta krav på ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Projektets mål är att utveckla robust metodik för övergången mellan RANS och LES, numeriska metoder anpassade för hybrida RANS-LES modeller och metoder för att generera syntetisk turbulens i gränsområdet mellan RANS och LES för att erhålla en snabb och noggrann övergång från RANS till LES.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att resultera i förbättrad simuleringsförmåga av komplexa instationära flygtekniska strömningsfall. Projektet har således potential att bidra till förbättrad produktkvalitet, en effektivare designprocess med kortare ledtider för nya produkter att komma ut på marknaden samt produkter som har mindre miljöpåverkan. Vidare kommer projektet att bidra till en ökad konkurrenskraft för de inblandade parterna på den globala marknaden för flygtekniska produkter och forskning.

Samarbetande organisationer

  • Saab (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.