Individanpassning av cancerbehandling med cellgifter genom direkt mätning av DNA-skador

Bakgrund
De cellgifter som används vid cancerbehandling dödar cancerceller genom att skada deras DNA. Tyvärr skadas normala cellers DNA i nästan samma utsträckning, vilket leder till svåra biverkningar. Läkaren måste därför dosera precis rätt för att få effekt på tumören utan att orsaka svåra skador i normala celler. Denna delikata dosering misslyckas ofta eftersom patienter är olika känsliga för DNA-skador och rensar ut cellgifter ur kroppen olika effektivt. Cellgiftsdoserna är därför ibland för höga, vilket leder till allvarliga tidiga effekter, och i bland för låga, med risk för att cancern återkommer med tuffare behandlingar som följd.

Beskrivning
Målet med projektet är en metod för att i blodprov mäta hur mycket cellgifter har skadat normala cellers DNA i patienter under cancerbehandling. Metoden använder fluorescensmikroskopi och enzymatiska reaktioner för att räkna DNA skador en och en. En viktig del av projektet är att validera och optimera metoden för klinisk rutin. I en senare del ska vi undersöka blodprov från bröstcancer-patienter för att bekräfta att vår metod kan förutspå känslighet för cytostatika. Vår metod är betydligt snabbare än många metoder som används idag, vilket gör att den kan användas medan en patient genomgår sin cellgiftsbehandling.

Mål
Tillsammans med de metoder vi redan utvecklat, tror vi att cancerläkare med hjälp av den nya metoden i framtiden kan ha ett verktyg för att skräddarsy cellgiftsbehandlingar. Cancerläkaren kan först med ett blodprov individanpassa dosen så att varje patient får cellgift avpassat för sin motståndskraft. Under behandlingen, som ofta pågår flera veckor, kan cancerläkaren ta nya blodprov och löpande mäta mängden DNA-skador. Läkaren kan då justera doserna, upp eller ner, så att precis rätt mängd skadat DNA bildas under behandlingen. Vi tror att denna möjlighet kommer att öka möjligheten att bota utan att skada vid behandling med cellgifter.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.