Improved performance of brake discs: Stage 2

Projektet syftar till att öka fordonens nyttjandegrad genom att förlänga bromsskivornas livslängd och öka deras totalprestanda. Projektmål: * Utveckla beräkningsmetoder för livslängdsberäkningar av bromsskivor utsatta för termomekanisk utmattning. * Utveckla beräkningsmetoder som kan användas för optimering av bromsskivors geometri och vikt.

Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 20 apr 2019.