Improved injury prediction using HBM, step 2

Trafikrelaterade bröstkorgsskador är vanliga och kan leda till livshotande skador. Säkrare bilar med bättre skyddssystem eftersträvas. Matematiska modeller av människan kan användas för studier av alla krockarsituationer. Det råder tyvärr brist på väldefinierade och accepterade bröstskadekriterier och tröskelvärden för dessa modeller av människan. Det här projektet syftar till att utveckla och utvärdera bröstskadekriterier och skaderiskkurvor för den modell av människan som i viss utsträckning redan används vid utveckling av skyddssystem i Sverige.

Samarbetande organisationer

  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.