Implementing Energy Management Systems

Potentialen för ökad energieffektivitet inom sjöfarten är uppenbar. Ändå verkar aktörer inom sjöfarten vara ovilliga att agera på dessa till synes kostnadseffektiva åtgärder. Det här ser man inom många branscher och det brukar kallas "energi-effektivitets gap".

Detta forskningsprojekt har ett övergripande syfte - att bidra till att överbrygga till energieffektivitetsgapet inom sjöfarten. Projektet kommer inledningsvis att vara inriktat på att förstå och utveckla bästa praxis för rederier som vill bli mer energieffektiva och därmed bättre förstå vilka drivrutiner och hinder som är viktiga i denna process. 

Mer information finns på vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.