Implementering av livscykelanalys i offentliga upphandlingar

Syfte och mål: I steg 1 fördjupade vi samarbetet med de involverade parterna och utökade nätverket av relevanta intressenter; inköpare i andra offentliga organisationer. Vi har också fått en bra förståelse för var i inköpsprocessen vår programvara kommer att vara mest användbar. Fasen av marknadsanalys visade sig vara mest relevant. Teamen var också djupt involverade i att utveckla arkitekturen för det mjukvaruverktyg som kommer att utvecklas i steg 2. Förväntade effekter och resultat: Vi lärde köparen metoden som används för att beräkna miljökostnader. Detta var viktigt eftersom metoden kommer att vara ett nyckelelement i verktyget. Vi utvecklade också strukturen för LCA-databasen som används för verktygets datapool. Efter full implementering kommer leverantörer, inklusive små och medelstora företag, att lämna sina uppgifter till denna pool. Detta ger dem möjlighet att visa de miljömässiga fördelarna med sina produkter och ökar deras chanser att vinna anbud. Upplägg och genomförande: Det mycket interaktiva samarbetet (intervjuer, workshops och projektmöten med kärnpartners och deras utvidgade team) med de olika partnerna gav information och sammanhangskunskap som behövs för att bilda en solid bakgrund för steg 2. Inköpsteamen uppskattade mycket att inriktningen på att identifiera deras behov och att lära av deras erfarenhet var kärnan i projektet.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-04-08
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 04 jun 2020.