Idealt KolUtnyttjande (ICU) på avloppsreningsverk - förfiltrering och fermentering

Målsättningen med detta projekt är att generera kunskap som möjliggör förbättrad användning av organiskt material vid kommunal avloppvattenrening för minskad klimatpåverkan, elanvändning och ytbehov.

Här undersöker vi en ny förbehandling med filtrering i kombination med acidogen fermentering av primärslam. Det organiska materialet i inkommande avloppsvatten används att producera fettsyror (VFA) genom fermentering, för att förse den biologiska reningen med behovsstyrd tillgång till lättillgänglig kolkälla. För att åstadkomma en effektiv och kompakt process använder vi filtrering som förser fermenteringsreaktorerna med en kontrollerad hög halt av organiskt material.

Försöken utförs i pilotskala på Källby avloppsreningsverk i Lund.

Samarbetande organisationer

  • Sweden Water Research (Privat, Sweden)
  • VA Syd (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-07-01

Sidansvarig Publicerad: sö 10 maj 2020.