Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Syfte och mål:

Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Göteborgs kommun och sju idéburna verksamheterna (Röda Korset, Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission, Bräcke Diakoni, Individuell Människohjälp, Skyddsvärnet i Göteborg och Reningsborg Göteborg) har etablerats. Syftet med projektet är att genom följeforskning kontinuerligt förbättra IOP och dess resultat, samt ta fram och förmedla kunskap till nytta för framtida liknande arrangemang.

Förväntade effekter och resultat:

Genom kunskap om IOP i form av koncept, framgångsfaktorer och hinder ges bättre förutsättningar för tillämpningen av IOP inom andra välfärdsområden och hos andra kommuner och andra offentliga verksamheter. Leverans 1: Rapport som identifiera framgångsfaktorer (och barriärer) för att sätta upp och driva ett IOP.  Leverans 2: Seminarium med intressenter i vilken rapporten och lärdomarna dialogiseras.

Samarbetande organisationer

  • Bräcke diakoni (Privat, Sweden)
  • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-08-22
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 17 aug 2018.