Icke-differentierbar konvex optimering - teori och lösningsmetodik

Startdatum 1998-07-01
Slutdatum 2020-12-31

Publicerad: on 30 dec 2015. Ändrad: to 02 jun 2016