brobyggande

Ibridge - Effektivt industriellt byggande av broar genom en integrerad konstruktions- och produktionsprocess

Projektet syftar till att utveckla och effektivisera brobyggnadsprocessen genom en integrering av processerna för konstruktion och produktion. Potentialen att rationalisera byggprocessen har ökat i takt med att framsteg gjorts inom flera viktiga områden, t.ex. materialvetenskap, dimensionerings och analysmetoder och produktionsteknik, liksom stora framsteg inom informations- och kommunikationsteknologin. Framstegen inom dessa områden leder också till behov av att förnya såväl konstruktörens roll som dimensioneringsprocessen för att uppnå en effektivare och mer hållbar brobyggnadsprocess.

Projektets övergripande målsättning är att effektivisera brobyggnadsprocessen genom att integrera konstruktions- och produktionsprocessen. Detta ska nås genom:

  • Att utveckla kriterier som definierar en effektiv och uthållig brobyggnadsprocess.
  • Att studera byggprocessens informations och kommunikationssystem, varvid tillämpning av ByggInformationsModellering (BIM) är särskilt intressant.
  • Att studera och utveckla konstruktionsprocessen så att produktivitetsutveckling, innovationer och produktutveckling främjas, tex. med avseende på tekniska lösningar och informationshantering.

Samarbetande organisationer

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • WSP Sverige (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Finansieras av

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
​Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad.


Nyckelord: Industriell brobyggnad, effektiva processer, brobyggnadsprocess, bygginformationsmodeller (BIM), industrialiserade produktionsmetoder, byggsektorn

Sidansvarig Publicerad: fr 18 jan 2019.