INTERACT - interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens

I projektet screenas ett stort antal miljöer, från kontaminerade sjukhusmiljöer till vattendrag. En djupdykning görs i två miljöer. Den ena är bakteriefilmer på båtskrov som målas med olika kombinationer av biocider och metaller. Dessa bakteriefilmer är speciellt intressanta då de utsätts för en extremt stark påverkan av biocider, samtidigt som båtarnas trafik över världshaven skapar möjlighet för en snabb geografisk spridning av eventuell resistens. Den andra miljön är kommunalt avloppsvatten och slam där många av våra gifter hamnar och samtidigt möter många sjukdomsframkallande bakterier. Här finns stora möjligheter för överföring av resistensgener från ofarliga till sjukdomsframkallande bakterier.
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2016.