INTELLISWITCH - Avanceret tilstandsvurdering af sporskifter

Projekt på DTU med mål att koppla big data från sensorer i spåret till nedbrytningsmekanismer i spårväxlar och korsningar. Johan Ahlström, Chalmers/Charmec är med som internationell partner

Samarbetande organisationer

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Akademisk, Denmark)
Startdatum 2015-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-02-28

Publicerad: on 22 jul 2020.