INITIATE=InNovatIve acTIve integrATED antennas

Att undersöka innovativa högintegrerade lösningar som ger kompakt storlek, minimal effektförbrukning och låg tillverkningskostnad. Detta med Massive MIMO för frekvensband mellan 0.5 och 6 GHz. Detta inkluderar lösningar med nära koppling mellan effektslutstegen (power amplifier) och antennelementen, lösningar för byggsätt och kapsling ingår för att erhålla lösningar inom kraven för storlek och radiofrekvens.

Samarbetande organisationer

  • Gapwaves AB (Privat, Sweden)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-10-24
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-08-31

Sidansvarig Publicerad: ti 09 apr 2019.