IN2SMART2 - Robotic Platform

Projektet IN2SMART-2 ROBOTIC PLATFORM går ut på att ta fram ett motordriven fordon för autonom körning på järnväg, i syfte att inspektera och samla data i samband med förebyggande järnvägsunderhåll. Förutsättningarna för att även kunna utföra vissa underhållsåtgärder autonomt eller semiautonomt med plattformen skall även undersökas. Före projektets slut skall plattformen testat och demonstreras på riktig järnväg i Sverige.

Projektet har potential att i förlängingen spara kostnader i 100-miljonerskalssen årligen, bara i Sverige, genom förebyggande åtgärder och effektiviseringar av inspektion och underhållsåtgärder.

Samarbetande organisationer

  • Strukton Rail (Privat, Netherlands)
  • Network Rail Infrastructure Ltd (Privat, United Kingdom)
  • Cranfield University (Akademisk, United Kingdom)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 14 jul 2020.