IEA - Riskbedömning av byggnadsfysikaliska funktioner i samband med energieffektivisering av befintliga byggnader

Startdatum 2009-04-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-08-31

Det finns ett stort behov av att bygga om och att renovera det befintliga byggnadsbeståndet, som måste genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. I samband med att förändringar görs i byggnaderna måste vi se till att byggnaderna kan fungera väl under lång tid, med god energieffektivitet, ge gott inomhusklimat på ett hållbart sätt. Genom att införa dimensionerings- och designkriterier som bygger på riskbedömningar kan beslut fattas på en så solid grund som möjligt. IEA annexet kommer att ta fram riskbedömningsverktyg som tar hänsyn till slumpvisa variationer i väder, klilmatprognoser, arbetsutförande, produktion, materialegenskaper, installationer, boendes beteende och livsstil m.m.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadstekonologi, forskargruppen Byggnadsfysik.

Projektdeltagare

​Projektledare
Carl-Eric Hagentoft

Projektdeltagare
Carl-Eric Hagentoft
Angela Sasic Kalagasidis

Kontakt
Carl-Erick Hagentoft

Energimyndigheten

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2015.