IEA OES Task 10 Verifiering ch validering av vågkraftssimuleringar

Detta projekt avser svenskt deltagande i IEA OES Task 10 om simuleringsmodeller för vågenergi. Arbetet består av

en internationell benchmarking av simuleringsverktyg för vågkraft, med tyngdpunkt på hydrodynamik. I Sverige går

forskningen huvudsakligen mot olinjära simuleringar och denna ansökan föreslår att använda tre program som

utvecklas och/eller används i Sverige i IEA OES benchmarking. Programmen är: (i) Shipflow motion, en

kommersiell panel metod för potential flöde; (ii)

FEnICs, ett open-source finita element CFD program, och (iii) ANSYS-FLUENT, ett kommersiellt finita volym

CFDprogram. Dessa olinjära program kommer att vara ett intressant tillskott till benchmarkingen då majoriteten av

de andra programmen kan förväntas vara baserade på linjär diffraktionsteori. Målet med projektet är att

rekommendera

“best practice” och identifiera tekniker som förbättrar utskattningen av energiupptagning, våglaster och LCOE.

Startdatum 2017-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 12 okt 2018.