IEA OES Task 10 - verifiering och validering av vågkraftsimuleringar

Projektet syftar till att verifiera och validera existerande hydrodynamiska simuleringsmodeller för vågkraft. Målet är att identifiera förbättringar av simuleringsverktygen vid uppskattning av energiupptagning, våglaster mm samt utveckla metoder för att verifiera och validera olika typer av numeriska modeller. Projektet utförs inom Task 10 som är ett arbetspaket inom International Energy Agency´s Technology Collaboration Programme Ocean Energy Systems. I det svenska delprojektet ingår Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och SSPA. De ska fokusera på tre simuleringsverktyg som utvecklas/används i Sverige; Shipflow motion-ett kommersiellt program, FEnICs-ett ”open-source” CFD program och ANSYS-FLUENT-ett kommersiellt CFD program.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-05-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 12 okt 2018.