Långsiktig prestanda i superisoleringsmaterial i byggnader

Syftet med projektet är att utvärdera hur superisoleringsmaterial fungerar på lång sikt och sprida kunskap från tidigare genomförda projekt. Mer specifikt har arbetet som mål att:
•Sammanställa ett årtiondes forskning och utveckling av superisoleringsmaterial och deras tillämpningar i byggbranschen
•Utveckla experimentella och numeriska verktyg för att tillhandahålla tillförlitlig data (materialegenskaper, livslängd) för byggbranschens aktörer
•Ta fram rekommendationer för hur superisolering kan används för att utnyttja deras potential maximalt
•Underlätta standardisering och gemensamma utvärderingsrutiner
•Öka kunskapsbasen och förtroendet i byggbranschen för superisoleringsmaterial baserat på analyser av livslängd, hälsa och miljömässig hållbarhet
•Öka acceptansen för superisoleringsmaterial genom att kommunicera och sprida forskningsresultat
•Användning och demonstration av superisolering i HSB living lab och Chalmers Energi på Campus (Epoc).

Framförallt kommer två typer av superisoleringsmaterial att studeras:
•Vakuumisoleringspaneler (VIP)
•Avancerade porösa material (porös kisel, aerogel)

Fokus ligger inom tre vetenskapliga och tekniska områden:
•Prestanda och livslängd
•Praktiska anvisningar för användning
•Hållbarhet (LCA, LCCA, inbyggd energi)

Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31


Projektdeltagare
Projektledare:
Bijan Adl-Zarrabi
Projektdeltagare: 
Bijan Adl-Zarrabi 
Pär Johansson 
Axel Berge 
Holger Wallbaum 
Jun Kono
Kontaktperson: 
Bijan Adl-Zarrabi
Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad
Energi

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
Arbetet i Annex 65 organiseras i fyra arbetspaket där paket 3 leds av Bijan Adl-Zarrabi och paket 4 leds av Holger Wallbaum.
 
Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi.
 
Mer information på IEA-EBC Annex 65 hemsida​
Mer information i Chalmers Research
 
Nyckelord: Superisolering, vakuumisolering, aerogel, LCA
 
Relaterade projekt är Framtidens hem - aktiva och multifunktionella klimatskal, Högpresterande fjärrvärmerör, Högeffektiva värmeisoleringar.

Sidansvarig Publicerad: må 06 apr 2020.