IDEA League forskarskola ”Urban Systems and Sustainability”

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

IDEA League är ett fokuserat nätverk av ledande europeiska universitet inom vetenskap och teknik. Här ingår TU Delft, ETH Zurich, RWTH Aachen och sedan januari 2014 även Chalmers. Jörgen Sjöberg representerar Chalmers i OB (Operational Board) av IDEA League på uppdrag av rektorn.


Forskarutbildningen är ett av de områden som är intressant för IDEA League att utveckla och samarbeta inom. Verksamheter idag innehåller forskarskola ”Urban Systems and Sustainability”- en sekvens av koncentrerade aktiviteter under en given tidsperiod där forskarstuderande från IDEA League-universiteten deltar under ledning av forskare från parterna.


Aktiviteterna innehåller 3 moduler (se beskrivning på websidan):
Urban Systems and Sustainability


Krystyna Pietrzyk representerar Chalmers i processen av kursutveckling och genomförandet (deltagande i IDEA League mötena, bemanning av Arkitekturens bidrag i kursen, samt värvning och vägledning av Chalmersdoktorander i ansökningsärende, deltagande i urvalprocessen etc.) och sitter i programmets SB (Scientific Board).


Björn Malbert föreläste i Module 1 i Delft om deltagande processer i urban planering.

Krystyna har givit en föreläsning i Modul 3 i Aachen om Risk-baserad design.

Kontaktperson
​Krystyna Pietrzyk, krystyna.pietrzyk@chalmers.se

Jörgen Sjöberg är rektors rådgivare i verksamhetsstrategiska frågor och med övergripande ansvar för internationalisering. Samordnar Chalmerskvalitetsutvecklingsprogram, svarar mot myndigheter och andra externa intressenter för kvalitetsfrågor, koordinerar Chalmers medverkan i olika internationella sammanslutningar och utvecklar nya utbytesprogram.

Jörgen Sjöberg, rådgivare, Chalmers tekniska högskola >>

​Chalmers tekniska högskola

IDEA League program

Sidansvarig Publicerad: on 21 jan 2015.