I-GReta:Intelligenta FIWARE-baserade generiska energilagringstjänster för miljömedvetna kommuner och städer

Projektet syftar till att utveckla lösningar för planering och drift av flexibla energisystem genom att strategiskt utnyttja energilagringskapaciteter, så som värmetröghet i byggnader etc. Genom att bygga upp ett digitaliserat och decentraliserat energisystem där 5 testområden i 4 olika länder kopplas upp via en IKT-plattform skapas inom projektet ett virtuellt smart nät ( ett s.k. VSG). I det nätet kommer boenden, fastighetsägare och systemoperatörer samspela för fördelning av lagerkapacitet via IKT-plattformen.

Samarbetande organisationer

  • FH Johanneum (Akademisk, Austria)
  • Technische Universität Graz (Akademisk, Austria)
  • Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) (Akademisk, Romania)
  • RWTH Aachen University (Akademisk, Germany)
  • Örebroporten Fastigheter AB (Privat, Sweden)
  • Karl-Franzens-Universität Graz (Akademisk, Austria)
Startdatum 2020-12-15
Slutdatum 2023-11-30

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 04 dec 2021.