I-CUB: "Inomhusklimat - Användare - Byggnader" - förhållanden som påverkar termisk komfort i bostäder ochbyggnadsrelaterade hälsosymptom

Människor tillbringar ungefär 80-90% av sin tid inomhus varav en stor del spenderas i hemmet. Forskning har visat att inomhusmiljön påverkar människors hälsa och välbefinnande, men hur bidrar byggnadstekniska och användarspecifika faktorer och deras kombinationer till dem?Detta projekt syftar till att förstå de komplexa sammanhangen mellan inomhusklimat, byggnadstekniska och personspecifika faktorer samt de boendens uppfattning om deras hemmiljö för att ta fram information om vad som är, och hur man skapar, ett bekvämt och hälsosamt boende. Detta kommer att uppnås genom användning av befintliga data från en omfattande undersökning av bostadsbeståndet som samlats in av myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (Boverket) 2007/2008 och som inte har analyserats på en övergripande nivå som vi föreslår. Genom tillämpning av innovativa statistiska metoder kommer vi att utveckla ett verktyg som baseras på den insamlade datan för bedömning av byggnader, med avseende på deras förmåga att säkerställa komfort och hälsa. Ett sådant verktyg kommer att vara värdefullt för ett flertal intressenter (industri, regering, bostadbyggare, certifieringssystem) för deras bedömning och utvekling av befintliga och nya byggander.Samlad expertis inom inomhusmiljö, byggnadsteknologi, installationsteknik, människors upplevelse av byggnader och statistik slås i detta projekt samman för att utveckla hur vi utformar nya och renoverade byggnader.

Samarbetande organisationer

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Akademisk, Denmark)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 07 aug 2019.