Hydrering för biobränsleproduktion

​För att minska utsläppen av växthusgaser finns det ett ökat intresse av att använda oxygenater från olika naturliga oljekällor, för att producera helt förnyelsebar diesel eller blanda dem med petroleumbaserade råvaror för att öka den förnybara delen av konventionella dieselbränslen. Dessa oxygenater, t.ex. metylestrar, uppgraderas i katalytiska hydreringsprocesser för att förbättra förbränningsegenskaper och stabilitet hos bränsleprodukt. Selektiviteten av dessa hydreringsprocesser har en stor inverkan på kvaliteten på bränslet och naturligtvis finns det intresse för att designa effektiva katalysatorer och välkontrollerade uppgradering processer.

För att bidra till denna utveckling, handlar detta projekt om grundläggande mekanistiska studier av katalytiska metylester hydrogeneringsreaktion med modell föreningar och väl karakteriserade katalysatorer. Både experimentella och kinetisk matematiska modellering metoder kommer att användas för att få en bättre förståelse av de katalytiska mekanismer och deras inverkan på selektiviteten i processen.

Projektet är relevant för styrkeområde Energi vid Chalmers och är en verksamhet inom Kompetenscentrum katalys (KCK) vid Chalmers

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.