Hur uppfattar de boende i Hammarkullen sin närmiljö? – Visuell kartläggning av olika värden inför renovering

Syftet med det här pilotprojektet är testa Maptionnaire som ett dialogverktyg i ett aktuellt renoveringsprojekt med fokus på de boendes perspektiv. Det är ett sätt att komplettera fastighetsägarens tekniska inventering inför en renovering med en mer social inriktad inventering och gjord av de boende själva. Frågeställning är: Hur kan olika kvaliteter i en boendemiljö kartläggas, till exempel hur de boende upplever olika platser i och omkring byggnaden, och hur kan sådan information kommuniceras till fastighetsägaren? Om resultatet faller väl ut, kan metoden tillämpas i renoveringsprojekt nationellt. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Hyresgästföreningen som i tät samverkan med sina tre lokala föreningar i Hammarkullen genomför ett projekt – Vårt Hammarkullen – med syftet att öka hyresgästernas inflytande på lokalt utvecklingsarbete i allmänhet och stärka hyresgästernas position. Studien med Maptionnaire inomhus kommer särskilt att fokusera på en aktuell renovering av 900 lägenheter på Bredfjällsgatan och Gropens Gård som är fastighetsägaren och Hyresgästföreningen kommer att påbörja samråd om inom kort, medan kartläggningen av utomhusmiljön kommer att beröra hela Hammarkullen.

Samarbetande organisationer

  • Hyresgästföreningen (Övriga, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.