Hull optimisation for propulsion system performance

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (Forskningsinstitut, Netherlands)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.