HORIZON

Horizon bild 3.jpg
Projektet HORIZON är en europeisk forskningsstudie med målet att leverera empiriska data för att ge en bättre förståelse av hur vakthållningsmönster kan påverka trötthetsnivåerna hos fartygens vaktgående. Totalt 90 erfarna däck- och maskinbefäl deltog i noggranna tester som till största delen genomfördes i fartygssimulatorer, maskinrum och lastsimulatorer.

Projektstart: 2009
Projektslut: 2012

Läs mer på vår engelska webbplats

EU:s 7 Ramprogram

Sidansvarig Publicerad: fr 09 okt 2015.