Holistiska och hållbara trafikbulleråtgärder för utbredningsvägen

Startdatum 2009-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-04-30
Den huvudsakliga idén med vårt projekt är att optimera användningen av grönområden, gröna ytor och andra naturliga element i kombination med konstgjorda element i stads- och landsbygdsmiljö för att minska bullret från väg- och järnvägstrafik. Projektet erbjuder en mängd kraftfulla åtgärdsstrategier som gör en kostnadseffektiv förbättring av genom sina kombinationer av metoder för: mark- och vägbeläggning, träd, skogar och hög vegetation, vegetationsklädda byggnader och andra ytor, och innovativa bullerskärmar. Bullret kommer att bedömas i termer av ljudnivåer samt upplevd miljö (inbegripet störningar, välbefinnande och andra hälsorelaterade aspekter).
 
De viktigaste målen för projektet är: att visa genom utvärdering i full skala att de föreslagna metoderna fungerar; att utveckla predikteringsmodeller applicerbara för de föreslagna åtgärderna, som också kan användas appliceras i bullerkartläggningsprogramvara; att leverera bedömningsmetoder för den upplevda ljudmiljön; att leverera en bra handledning för slutanvändare och att visa kostnadsanalys inklusive den positiva effekten på luftkvalitet i städerna och CO2-neutralitet hos de föreslagna metoderna för bullerbekämpning.Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen Vibroakustik.
 
Nyckelord: Bullerbekämpning, naturlig kontroll av buller, väg, järnväg, utomhus akustik, numerisk modellering, mätningar
Projektdeltagare

Jens Forssen
Wolfgang Kropp 
Maarten Hornikx
Bart van der Aa

Kontaktperson
Jens Forssén

Externa parter i projeketet
​CHALMERS (SWE)
Stockholm University (SWE)
CSTB (FRA)
THE OPEN UNIVERSITY (GBR)
UNIVERSITY OF BRADFORD (GBR)
THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD (GBR)
INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR BROADBAND TECHNOLOGY (BEL)
TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT (NOR)
Müller-BBM GmbH (GER)
CANEVAFLOR SAS (FRA)
ACOUCITE (FRA)
City of Stockholm, Environment and Health Administration (SWE)
HANYANG UNIVERSITY (KOR)
​EC, FP7, €3.9M

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.