High-throughput microbial community analysis of anacrobic ammonium oxidation (annammox) processes for nitrogen reMoval from the main wastewater stream

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.