High-resolution characterisation of secondary carbideprecipitation in martensitic steels

Syftet med detta projekt är att fördjupa arbetet som utförs i ett parallellt projekt kallat "Framtidens materialdesign". Detta projekt kopplar ihop högupplösta mätmetoder med beräkningsverktyg för att studera tidiga stadier av kärnbildning och tillväxt av karbider i industriella stål. Speciellt fokus för detta projekt är att fokusera på martensitiska stål som får en hårdhetshöjande effekt genom utskiljning av dessa nanometersmå karbider. I det parallella projektet har bland annat transmissionselektronmikroskopi (TEM) och atomsond (APT) använts för att karakterisera materialen, och resultaten har använts för att validera beräkningsverktyg likt Prisma (från Thermo-Calc). Mer specifikt ska detta projekt fördjupa studien, och ge saknad information, gällande utskiljningsförlopp. Speciellt intresse är bland annat på mätningar vid kontinuerlig värmning, för att efterlikna industriella värmningsoperationer. Dessutom ger utvärdering av lågvinkelspridning av neutroner (SANS) mätdata på större materialvolymer, jämfört med både APT och TEM, vilket är av fördel för jämförelser med beräkningar.

Samarbetande organisationer

  • Swerim AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-26
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-26

Sidansvarig Publicerad: ti 31 mar 2020.