Heterogeneous Traffic Groups Cooperative Driving Behaviours Research under Mixed Traffic Condition

Syfte och mål
Projektet har som mål att utveckla ny metodik för att utvärdera trafik-säkerhet och flöde då autonomt körda fordon kör tillsammans med manuellt körda fordon på landsväg och motorväg.

Förväntade effekter och resultat
Kunskap från projektet skall användas för strategisk planering av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Projektet skall också stöta utveckling av nya avancerade säkerhetssystem samt stöta implementation av trafiksäkerhetspolicy i linje med Vision Zero.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet delas in i fyra arbetspaket 1) Projektledning 2) Forskningsaktiviteter 3) Publicerings och kunskapsspridning 4) nätverk och koordinering med andra pågående bilaterala kina samarbeten. Det huvudsakliga forskningsarbetet i arbetspaket 2) omfattar studier av olycksdata och FOT data samt körsimulatorstudier och sker i samverkan mellan Kinesiska och Svenska partner.

Samarbetande organisationer

  • Research Institute of Highway (RIOH) (Forskningsinstitut, China)
  • Jingwei Hirain Technologies (Privat, China)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Tsinghua University (Akademisk, China)
  • Tongji University (Akademisk, China)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Geely Automobile (Privat, Hong Kong)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 27 feb 2020.