Nätverket med HEM-sensorer vid HSB Living Lab

Hem energihantering

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
HEM-projektet (Home Energy Management) är en del av BTA (Building Technologies Accelerator) – ett flaggskepp inom området för samhällsbyggnadsförändring i Climate-KIC (Climate-Knowledge and Innovation Community), ett initiativ från European Institute of Innovation & Technology (EIT).
 
HEM-projektet utvecklar ett flerfasetterat prognosverktyg för energianvändning som är mycket exakt vad gäller tid (och kan t.ex. förklara ursprunget till förbrukningstoppar) och plats (för att t.ex. förklara effekten av lokala aktiviteter). Living lab-miljöer, beteendestudier och teknikundersökningar används för utvecklingen.
 
Några av HEM-projektets komponenter är:
”Mätning” (inom-/utomhusförhållanden, byggteknik och materialprestanda), genom det nätverk av HEM-sensorer som ursprungligen byggdes upp i HSB Living Lab.
”Beteendeidentifiering” (hur användarna interagerar med energiförbrukande byggtekniker), som är utgångspunkten för prognostiserad energianvändning.
”Apparatintegrering” (sakernas internet), där användningen av apparater påverkar och samverkar med byggnadstekniker och byggnadsförvaltning.
”Undersökningar” (återkoppling från användarna), vilket gör det möjligt att bygga upp en kunskapsdatabas med data om energianvändning och medvetenhet om besparingsmöjligheter.
”Prognostisering” (händelsebaserad faktoranalys), med målet att kunna bedöma beteenderelaterad energiefterfrågan på kort, medellång och lång sikt.
 
 
Projektet genomförs vid institutionen för Bygg- och miljöteknik, avdelningen för Byggnadsteknologi, av forskargruppen Hållbart byggande. HEM-projektet genomförs dessutom i samarbete med institutionerna för Produkt- och produktionsutveckling och Arkitektur.
 
Nyckelord: energi, efterfrågan, prognostisering, sensornät, living lab
Projektdeltagare
Projektledare
​Christian Marx (BoM, BT) 
 
Projektdeltagare  
Jesper Knutsson (BoM, VMT)
Ulrike Rahe (PPU, D&HF)
Anneli Selvefors (PPU, D&HF)
Roland Britz (BoM, BT)
Melina Forooraghi (BoM, BT)
Paula Femenias (A)
 
Kontakt
Catharina Björk (BoM)
Externa parter i projektet

​Tommie Månsson (BoM, BT)
Zeno Winkels (Johanneberg Science Park) 
Julia Franzén (BoM) 
Rickard Ekdahl (BoM)

Nyttiggörandet av resultaten från HEM-projektet stöds av Johanneberg Science Park, närmare bestämt Zeno Winkels.

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Energi

Relaterade projekt
​​​HSB Living Lab
Next Generation Building Envelop Systems
Smart Sustainable Offices

EIT / Climate-KIC, 2 miljoner euro

Samfinansiering, 3 miljoner euro

HEM-projektet (Home Energy Management) är en del av BTA (Building Technologies Accelerator) – ett flaggskepp inom området för samhällsbyggnadsförändring i Climate-KIC (Climate-Knowledge and Innovation Community), ett initiativ från European Institute of Innovation & Technology (EIT).
 
HEM-projektet utvecklar ett flerfasetterat prognosverktyg för energianvändning som är mycket exakt vad gäller tid (och kan t.ex. förklara ursprunget till förbrukningstoppar) och plats (för att t.ex. förklara effekten av lokala aktiviteter). Living lab-miljöer, beteendestudier och teknikundersökningar används för utvecklingen.
 
Några av HEM-projektets komponenter är:
”Mätning” (inom-/utomhusförhållanden, byggteknik och materialprestanda), genom det nätverk av HEM-sensorer som ursprungligen byggdes upp i HSB Living Lab.
”Beteendeidentifiering” (hur användarna interagerar med energiförbrukande byggtekniker), som är utgångspunkten för prognostiserad energianvändning.
”Apparatintegrering” (sakernas internet), där användningen av apparater påverkar och samverkar med byggnadstekniker och byggnadsförvaltning.
”Undersökningar” (återkoppling från användarna), vilket gör det möjligt att bygga upp en kunskapsdatabas med data om energianvändning och medvetenhet om besparingsmöjligheter.
”Prognostisering” (händelsebaserad faktoranalys), med målet att kunna bedöma beteenderelaterad energiefterfrågan på kort, medellång och lång sikt.
 
 
Projektet genomförs vid institutionen för Bygg- och miljöteknik, avdelningen för Byggnadsteknologi, av forskargruppen Hållbart byggande. HEM-projektet genomförs dessutom i samarbete med institutionerna för Produkt- och produktionsutveckling och Arkitektur.
 
Nyckelord: energi, efterfrågan, prognostisering, sensornät, living lab

Sidansvarig Publicerad: ti 28 feb 2017.