HASARD- Holistic Assessment of Ship Survivability and Risk after Damage

Syftet är att utveckla en övergripande beräkningsmodell som kan användas kvalitativt för att studera och utvärdera tillståndet på fartyg med ett skrov som har skadats genom t.ex. grundstötning eller kollision.

HASARD-projektet ingår i ett forskningsprogram samordnat av EU om sjösäkerhet,SURSHIP.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats

Samarbetspartners
Aalto University (Helsinki, Finland), DTU (Copenhagen, Denmark), NTNU (Trondheim, Norway) and SP Technical Research institute of Sweden (Borås, Sweden).

Sidansvarig Publicerad: fr 09 okt 2015.