Harnessing light and spins through plasmons at the nanoscale.

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Finansieras av

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Non profit, Swede)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.