Hardware For Next generation Millimeter Wave Automotive Radar Sensor

Syfte och mål: Syftet med projektet FORWARD är att ta fram hårdvara för nästa generations radar sensorer för aktiv säkerhet och självkörande fordon. Stort fokus ligger på utformningen och integration av antennen. Antennerna realiseras med hjälp av gapvågledarteknik. Såväl 77 GHz som 100+ GHz applikationer är i fokus. Parallellt med att ta fram optimerad hårdvara studeras även optimalt sensorsystem för självkörande fordon i detta forskningsprogram. Förväntade effekter och resultat: Det övergripande resultat kan sammanfattas med att 1; Vi skall utreda och presentera ett optimalt radar sensorsytem för självkörande fordon. Med optimalt menas att nå full täckning runt fordonet till lägsta kostnad, lägsta energiförbrukning och minimal databearbetning. 2; Visa på hur man implementerar och tillverkar sensorerna med hjälp av gapvågledarteknik på 77 och 100+ GHz. Fokus ligger på konforma antenner och dubbelpolariserad antenner. Vi kommer tillverka kompletta antenner/radar prototyper. 3; Demonstrera en passiv isdetektorsensor lämplig för självkörande fordon. Upplägg och genomförande: Projektet består av 6 arbetspaket och respektive part i projektet ansvarar för olika arbetspaket och att uppnår de satta målen. Då det finns tydliga beroenden mellan de olika arbetspaketen kommer de arbetande personerna i projektet att mötas 3-5 ggr per år för att följa upp progress och överföra kunskap mellan de olika delarna.

Samarbetande organisationer

  • Gapwaves AB (Privat, Sweden)
  • Veoneer (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.