Handlingsplan för invasiva arter i akvatisk miljö

I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring marina invasiva främmande arter, (Invasive Alien Species, IAS), kommer vi arbeta med fyra steg i en kedja av hanteringsåtgärder:

Förhindra primära introduktioner från kommersiell sjöfart och sekundära introduktioner från t.ex. fritidsbåtar genom kostnadsanpassade begränsningar och reglverk för t.ex. ankringstider och rengöring av skrov mm.
Upptäcka tidiga stadier av nya IAS-introduktioner genom ökad medvetenhet hos allmänheten och s.k. medborgarforskning (eng. citizen science).
Spåra och förutsäga sekundära introduktioner med högupplösta kustmodeller i kombination med detaljerade kunskaper om livscykler och spridningsbiologi hos IAS.
Utrota, eller så långt som möjligt kontrollera IAS genom kostnadseffektiva artspecifika utrotningsmetoder i fält.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • SMHI (Offentlig, Sweden)
  • Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium (Övriga, Sweden)
Startdatum 2021-04-01
Slutdatum 2024-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 18 nov 2021.