Halter av VOC i nybyggda och nyrenoverade lokaler - en förstudie

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Wästbygg (Privat, Sweden)
  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
  • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 08 jul 2020.