HSB Living Lab Dryer Control

Projektet syftar till att undersöka möjligheten för att integrera HSB Washing Machine Control till flera maskiner i tvättutrymmet. Studien fokuserar på att vidareutveckla befintlig mjukvara för att fungera med fler maskiner och på så sätt minska miljöpåverkan och elkostnaden i HSB Living Lab. Målet med projektet är att utveckla de tekniska förutsättningarna för att undersöka tekniska och sociala barriärer och möjligheter med en flexibel energianvändning i flerfamiljshus genom att utveckla och integrera kontrollenheterna med BEMS. Vidare vill Infotiv undersöka om de använda teknikerna
kan användas i Infotivs egna projekt där en generiskt telematikplattform ska utvecklas.
För Chalmers så möjliggör projektet fortsatta studier kring utvärdering och validering av flexibilitet i en riktig tvättmiljö vilket är mycket givande. Genom att lägga till torkutrustning i tillägg till tvättmaskinen så fås en komplett bild av flexibilitetspotentialen
för en tvättstudio. Utrustningen kommer i senare projekt kunna användas för att utvärdera användarvänlighet och användarnas upplevelse av styrfunktionalitet.

Samarbetande organisationer

  • Electrolux (Privat, Sweden)
  • Infotiv AB (Privat, Sweden)
  • HSB Göteborg (Non profit, Sweden)
Startdatum 2021-01-18
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 11 dec 2021.