Hållbart skrovunderhåll för fartyg genom framtagande av beslutsstöd till maritima aktörer och myndigheter (HÅLL)

Om HÅLL-projektet

HÅLL är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers Tekniska Högskola, SSPA och Göteborgs Universitet. Projektet är finansierat av Lighthouse och pågår fram till slutet på 2021.
HÅLL-projektet syftar till att ta fram beslutsunderlag till maritima aktörer (operation, underhåll och färgtillverkning) samt miljöansvariga myndigheter. Målet är att nå hållbara underhållsstrategier för fartygsskrov genom optimering av färgsystem samt typ och intervall av underhållsarbete. Projektet kommer att utvärdera olika antifoulingstrategier med avseende på kostnad, effektivitet och utsläpp till luft och vatten.

Samarbete med industri
HÅLL-projektet samarbetar med redare för att utvärdera underhållsstrategier för olika fartygstyper. För de redare som deltar kommer projektet leverera skräddarsydda lösningar för att öka hållbarheten när det kommer till underhållstrategier för fartygsskrov.


Intresserad av mer information eller att delta?
Vänligen kontakta oss på Chalmers för mer information:

Dinis Soares Reis de Oliveira: dinis.oliveira@chalmers.se
Maria Lagerström: maria.lagerstrom@chalmers.se
Erik Ytreberg: erik.ytreberg@chalmers.se
Lena Granhag: lena.granhag@chalmers.se

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 05 sep 2020.