Hållbarhetsstyrd byggprojektering

Syftet med projektet är att utveckla och akademisera en industriellt framtagen målstyrd projektering (set-based design) för broar och liknande infrastrukturkonstruktioner som optimeras avsett på hållbarhetsaspekter och byggbarhet. Projekteringsmetodiken är banbrytande och kunskapsutvecklingen avancerar och stärker svensk byggindustris konkurrenskraft. Med vår metod genereras beslutsunderlag som optimeras mot hållbarhet och byggbarhet; dvs. vi vill styra projekteringen mot en lösning utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Metoden är tänkt att användas av entreprenörer och konsulter i tidiga projektskeden, dvs. vid anbud och projektering av byggnadsverk. Initialt kommer metodiken att tillämpas på en bro. Projektet kommer skapa framgångsrika tjänster och processer vilket bidrar till de uppsatta transportpolitiska målen samtidigt som svensk byggindustris konkurrenskraft stärks. Den nya kunskapen etableras i Sverige genom att samverkansrelationer skapas och fördjupas mellan två forskargrupper och industrins specialistkompetenser, samt en stark samhällsaktör.

Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-04-30

Sidansvarig Publicerad: ti 27 okt 2020.