Hållbara underhållsfria broar

Detta projekt är inriktat på att utnyttja de fördelar som rostfritt stål erbjuder för att skapa hållbara och "underhållsfria" vägbroar som är konkurrenskraftiga i jämförelse med liknande konstruktioner utförda med kolstål (icke rostfritt stål). Genom användningen av brobalkar med korrugerade livplåtar, armering av rostfritt stål, optimering av materialanvändning och produktionskostnader kan en avsevärd minskning av investeringskostnaderna uppnås för en rostfri konstruktion.

Startdatum 2020-11-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 14 feb 2021.