Hållbara polymera membranbränsleceller för fordon – Livslängdsstudier på komponenter, celler och stackar

I projektet kommer livslängd av polymera membranbränsleceller studeras. I projektet kommer komponenternas stabilitet studeras under drift i en bränslecell, samt hur de olika komponenterna samverkar och hur olika driftsparametrar påverkar. På längre sikt förväntas framstegen inom området leda till billigare och robustare bränslecellssystem för framdrift av fordon.

Samarbetande organisationer

  • Cell Impact (Privat, Sweden)
  • Vätgas Sverige (Non profit, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Sandvik (Privat, Sweden)
  • Intertek Semko (Privat, Sweden)
  • Powercell (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • myFC (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.