Hållbara materiallösningar för nästa generations batterier med hög kapacitet

Syftet med projektet är att bana väg för nästa generations batterier med hög kapacitet, baserat på verkligt hållbara materiallösningar. Batterier med hög energitäthet är en hörnsten för att få till stånd hållbara transportlösningar (elektromobilitet) samt storskalig implementering av sol- och vindkraft. Den bästa nuvarande batteriteknologin, Li-jonbatteriet, har varken prestanda eller är en hållbar teknik, ur varken resurs- eller miljösynpunkt, för att möta framtida krav. I det här projektet möter vi denna utmaning med forskning kring nya material för batterier baserade på svavelkemi och hållbara aktiva material för att skapa NaS- och MgS-batterier. Ett slutligt mål är att ta fram ett batteri baserad endast på grundämnena Na (eller Mg) C, H, O, S.Projektets specifika mål är att öka förståelsen för grundläggande processer i NaS- och MgS-batterier och utifrån denna kunskap utveckla nya hållbara materiallösningar. Vårt mål är att ha hållbara material i alla delar av cellen - elektroderna, separatorn och elektrolyten. Arbetet syftar till att undersöka och förstå de funktionella mekanismerna i NaS- och MgS-celler genom in situ- och operandoexperiment och därigenom skräddarsy nya elektrolyter och elektroder som möjliggör högt utnyttjande av aktivt material och stabil cykling. Dessutom kommer vi genom projektet att utbilda doktorer och ingenjörer i en teknologi av stor framtida betydelse.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.