Hållbar plastanvändning genom sänkta trösklar för marknadens aktörer

Om Sveriges användning av plast ska bli hållbar behöver plaståtervinningen och användning av återvunnen plast öka. En nyckel i detta är att minska upplevda trösklar och osäkerheter för företag som vill investera i återvinningssystemet och för företag som vill använda återvunnen plast i sin produktion. Således syftar projektet till att skapa förutsättningar för att kunna utveckla, implementera och sprida verktyg som hjälper till att minska och hantera risker och osäkerheter hos avfallsgenererare, plaståtervinnare och plastanvändare. Verktygen handlar om att på ett överskådligt sätt sammanställa information om plastens egenskaper och applikationer för att möjliggöra underlag och regelverk för handel med plast samt att utveckla riskanalysverktyg för frågeställningar kring användning av återvunnen plast i nyproduktion. Tillämpning av dessa verktyg förväntas väsentligt bidra till att öka såväl avsättningsmarknaden som produktion av återvunnen plast.

Samarbetande organisationer

  • Atomler AB (Privat, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Plastal Sverige AB (Privat, Sweden)
  • Renova (Privat, Sweden)
  • Polykemi AB (Privat, Sweden)
  • Stena Metall AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 23 jun 2020.