Högtemperaturlitiumbatterier för fordonstillämpningar

Syftet med projektet är att undersöka möjliga fördelar med att operera ett fordonsbatterisystem vid en förhöjd temperatur. Konceptet, högeffektslitiumbatteri (HT-LiB), motiveras av och baseras på att hybridisering av tunga fordon kräver höga effektuttag med bibehållen lång livslängd och helst med snabbladdningsmöjlighet. Dessutom kan en förhöjd temperatur, ca 80-110°C, förenkla kylsystemets design.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.