Högtemperaturkorrosion och mekaniska egenskaper hos oxidskikt bildade vid förbränning av biomassa ett in-situ angrepssätt på nanonivå.

Projektet angriper korrosionsproblem förknippade med användning av biobränslen i kraftvärmeverk. Målen inriktas mot att förstå mekanismerna för kemisk attack och mekanisk nedbrytning av skyddande oxidskikt, samt att ta fram lösningar som innefattar design av mikrostrukturen av grundmaterialet.

Dessutom utforskas hur halten av vattenånga i korrosionsmiljön kan optimeras för att erhålla en god vidhäftning av oxidskiktet. Projektet kan bidra till högre elverkningsgrad, tillgänglighet samt bränsleflexibilitet i biomassa- och avfallseldade kraftvärmeverk.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.