Högpresterande cirkulära batteriflöden

Efterfrågan på batterier för fordon och stationära applikationer växer snabbt och det pågår forskning om batteriutveckling, samt återanvändnings- och återvinningstekniker. Fokus på batteriförsörjningskedjor har dock varit litet. Insamlingssystem och försörjningskedjor kommer inte bara att påverka uppnådd insamlingsgrad utan också möjligheterna till återanvändning och återvinning inklusive kvalitet, kostnader, prestanda och råmaterialbehov i produktionen. Detta projekt kommer att utvärdera hur försörjningskedjan påverkar batteriernas prestanda avseende kostnader och miljöpåverkan under hela livscykeln och identifierar viktiga funktioner för att nå prestandapotentialen. Projektet kommer att ge viktig kunskap åt aktörer längs batteriernas värdekedja för att utveckla försörjningskedjor som optimerar användningen av dem under hela deras livstid och ge en välbehövlig integrerad syn på prestanda och interaktion mellan insamling, återanvändning och återvinning.

Startdatum 2021-06-15
Slutdatum 2025-02-15

Sidansvarig Publicerad: lö 13 aug 2022.