Högintegritetssystem för att säkra säkerheten för automatiserade körsystem

Autonoma fordon kommer industrialiseras i höga volymer inte så långt fram i tiden. Dessa fordon måste vara flexibla för att integrera och uppdatera kontrollalgoritmer i hög takt. Så snart det finns förbättringar i transporteffektivitet eller till det avsedda verksamhetsområdet, bör dessa förbättringar användas i så många fordon som möjligt för att få maximal nytta och produktivitet. Det är emellertid en utmaning att verifiera att risken är tolerabel att ett autonomt fordon skapar en situation som kan vara skadlig. Därför måste ett system som är i bruk vara robust mot att ta emot uppdateringar för vissa delar av systemet, eftersom dessa uppdateringar inte kan äventyra systemets verifierade säkerhet, men ändå ge förbättrad funktionalitet.

Ett sätt att uppnå ovannämnda flexibilitet och robusthet är att skilja systemet som säkerställer fordonets säkerhet från de komponenter som utför taktisk och strategisk uppdragsplanering och tillåter ändringar endast till de senare delarna. Hypotesen är att detta kan ske så att uppdateringar till ett autonomt fordon kan implementeras i högre takt än vad som skulle vara möjligt om processen som verifierar systemets underliggande säkerhet tillämpas varje gång. Det underliggande antagandet är att det kommer vara svårt att verifiera säkerheten hos ett system med hög komplexitet som kan göra praktiskt taget allting, medan ett system med låg komplexitet som ansvarar för att undvika kritiska fel kan verifieras lättare och vara oförändrad under en längre tidsperiod.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-01

Sidansvarig Publicerad: to 11 apr 2019.