Högeffektiv syrebärare av billiga råvaror för användning i kemcyklisk förbränning av biomassa

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2021-06-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-11-30

Sidansvarig Publicerad: on 12 jan 2022.